Opciós előírások


A Házszabály A opciós előírások ügylet eredménye és a fedezett ügylet eredménye nagyságrendileg azonos vagy megközelítõleg azonos, ellenkezõ elõjelû, nagy valószínûséggel realizálódó, egymással szoros korrelációt mutató, egymást ellentételezõ nyereség és veszteség; Nem valódi penziós ügyletnek minõsül az is, ha a penzióba adó és a penzióba vevõ úgy állapodnak meg, hogy egy, a késõbbiekben bekövetkezõ feltétel beálltakor a penzióba vevõ visszaadja, a penzióba adó pedig visszaveszi a penzió tárgyát képezõ vagyontárgyat az eladási áron, vagy egy általuk közösen megállapított áron.

opciós előírások

Ide tartoznak különösen: a kezességvállalás, az opciós ügyletek ideértve az eladási opció kiírójának kötelezettségét, illetve a vételi opció vevõjének kötelezettségéta garanciavállalás, a nem valódi penziós ügyletek, a váltókezesi kötelezettség, a le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatban várható kötelezettség; Ide tartoznak különösen: a határidõs adásvételi ügyletek, a swap ügyletek határidõs része miatti kötelezettségek. Nem tartoznak ide az üzleti opciós előírások kapcsolatos, folyamatosan felmerülõ költségek; Budapest,

opciós előírások