A kereskedelem kockázatkezelésének módszertana, A kockázatkezelés hipotetikus gyakorlata


a kereskedelem kockázatkezelésének módszertana

Az eredményes kockázatkezelésnek kiemelt szerepe van a vállalatcsoport növekedésében, sikerességében, valamint jó hírnevének fenntartásában. A kockázatkezelésnek nem lehet célja az összes kockázat teljes kiküszöbölése, mivel azok az üzletmenet természetes velejárói. Az MVM Csoport célja a csoportszintű kockázatkezelés alkalmazásával azoknak a kockázatoknak a beazonosítása és értékelése, amelyek az MVM Csoport céljainak elérését alapvetően befolyásolják, valamint ezek kezelése oly módon, hogy a maradványkockázatok hatása ne haladja meg a Csoport kockázatvállalási hajlandóságát; a kockázattudatos vállalati kultúra, a közös kockázati nyelv kialakítása.

a kereskedelem kockázatkezelésének módszertana

A kockázatkezelés az MVM Csoport irányításának egyik fontos eszközeként szolgál, melynek alapelveit a jelen Kockázatkezelési Politika mutatja be. Üzleti specifikumok és kockázati profil Az MVM Csoportban a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő kockázatkezelési módszertant alkalmazunk, melyben figyelembe vesszük a vállalatcsoport stratégiai célkitűzéseit, valamint a felépítéséből és tevékenységéből fakadó specifikumokat is, úgymint: az ellátásbiztonságra vonatkozó elvárások; az összetett és gyakran változó hazai és európai uniós szabályozói előírásoknak való jelentős kitettség; az ITO modell alapján a kereskedelem kockázatkezelésének módszertana tevékenység-szétválasztási szabályok érvényesítése; a hagyományos és megújuló villamosenergia-termelés, kereskedelem és átvitel, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások szinte teljes vertikumát lefedő értéklánc jellemzői; a nukleáris technológia sajátosságai; a gázkereskedelem, -tárolás és a a kereskedelem kockázatkezelésének módszertana szolgáltatások ismérvei; a mérnöki, építés-szerelési, távközlési projektek és a vállalatcsoport egyes társaságai által nyújtott további  szolgáltatások pl.

Kockázatkezelési alapelvek Az MVM Csoport vezetése elkötelezett az alábbi alapelvek következetes betartása és a Csoport valamennyi munkavállalójával történő betartatása mellett. Az alábbi területeken felmerülő kockázatokkal szemben zéró toleranciát képviselünk, ezért az MVM Csoport vezetése megköveteli, hogy teljes mértékben megvalósuljanak a következők: a hatályos hazai és európai uniós jogszabályoknak és hatósági előírásoknak való megfelelés a teljes vállalatcsoportra vonatkozóan; külső vagy belső csalások, visszaélések elleni hatékony fellépés; az alkalmazottak munkahelyi egészségének és biztonságának védelme; nukleáris biztonság fenntartása.

a kereskedelem kockázatkezelésének módszertana

Szerepek és felelősségek Az MVM Csoport minden társaságának valamennyi munkavállalója felelős a saját szakterületét érintő kockázatok felismeréséért, értékeléséért és kommunikálásáért.

Az átfogó, csoportszintű kockázatkezelési tevékenység a kereskedelem kockázatkezelésének módszertana és kontrollja a társaságcsoport vezetésének a felelőssége. Ennek érdekében dedikált szervezetek végzik a kockázatkezeléssel kapcsolatos operatív és koordinációs feladatokat, amelyek támogatják a kockázati szempontok vezetői döntéshozatalba való beépítését és magukba foglalják a társaságok kockázattudatosságának erősítését; a kockázatkezelés módszertani kereteinek meghatározását, szabályozóinak rendszeres felülvizsgálatát; az egyes kockázattípusok stratégiai, pénzügyi, működési és projektkockázatok felmérését, értékelését, valamint a szükséges kontrollok kialakítását, fejlesztését és monitorozását.

a kereskedelem kockázatkezelésének módszertana

Az átfogó, hatékony és egységes kockázatkezelési rendszer működtetése alapeleme egy jól működő, felelős vállalatirányításnak és az értékteremtésnek.