A papok ma pénzt keresnek


Nem is csoda: a történelminek nevezett, de híveik számát titokban tartó egyházak a gazdasági élet szinte minden színterén kivételezett elbánásban részesülnek, jószerivel semmiféle adókötelezettség nem terheli őket. Hatalmas vagyonra tett szert a magyar katolikus egyház a rendszerváltás óta, ám működési költségeiről, a fenntartáshoz szükséges pénzek eredetéről szemérmesen hallgatnak a vezetői. Szentmisét mutattak be a református Orbán Viktorért és családjáért a nemrég ingyenesen a magyar katolikus egyház tulajdonába került budapesti Szent István- bazilikában.

A misét egy magát megnevezni nem kívánó idős magánszemély rendelte meg - mindössze forintért. A jelek szerint a magyar állam által épített - és az ingyenes átadásig mindig is a birtokában levő - bazilikában ugyanazok az üzleti szabályok az iránymutatóak, mint Budapest bármely más katolikus templomában.

hogyan lehet otthon pénzt keresni a

Néhány magát megnevezni nem kívánó gyakorló katolikus pap elmondása szerint bárki rendelhet bárkinek misét, forint közötti áron. A temetés kántorralkántor nélkül forintba, az esküvő pedig 10 forintba kerül.

A befizetett összegekről kívánságra nyugtát állít ki a szertartást végző pap, amin feltünteti az önálló jogi személyiséggel rendelkező illetékes egyházközség adószámát. A tájékoztatást nyújtó papok a Magyar Narancs kérdésére elismerték: nyugtaadásra igen ritkán kerül sor. Az így befolyt summák jelentik az úgynevezett stólapénzt: ennek kisebbik része az egyházközséget illeti, a többit pedig a pap kapja, aki részben ebből tartja fenn magát.

A magyar katolikus egyház mintegy felszentelt papja nem alkalmazottja, hanem tagja az egyháznak; úgynevezett egyházi személyek, a papok ma pénzt keresnek sem személyi jövedelemadót, sem társadalombiztosítást, sem nyugdíjjárulékot nem fizetnek.

Tweet Debrecenből indult mozgalom teremt újszerű találkozási lehetőséget az egyházzal. A Szólj Be a Papnak! Minderre nem templomban, hanem egy belvárosi szórakozóhelyen nyílik lehetőség. A nem mindennapi vállalkozásról az egyik ötletgazdával,  a beszélgetéseket vezető Berecz Péterrel beszélgettünk.

A Adómentes az úgynevezett egyházi adó; ezt az egyházközség állapítja meg tagjai számára, összege átlagosan évi forint között mozog. Az önkéntességen alapuló egyházi adót sok helyen igen szigorúan behajtja az azzal megbízott egyházi személy, és a pap tartozás esetén megtagadhatja az esketést vagy a temetést is.

Account Options

Az évente beszedett perselypénzek és egyházi adók összegét senki sem tudja pontosan, de becslések szerint sok százmillió, akár több milliárd a papok ma pénzt keresnek is rúghatnak: vagyis polgári értelemben az ellenőrizhetetlen mennyiségű pénzadományokból hatalmas "fekete" jövedelme származik a magyar katolikus egyháznak. Mocskos anyagiak Ám ha ellenőrizhető lenne is e hatalmas summa, nincs olyan illetékes szervezet, amely élni kívánna jogosítványával.

Az Állami Számvevőszéknél Lóránt Zoltán, az önkormányzati főigazgatóság vezetője lapunknak elmondta: az utóbbi négy évben nem végeztek az egyházaknál átfogó jellegű gazdálkodási vizsgálatot. Hasonlóan nyilatkoztak az államháztartási főosztályon is. Az adóhivatal APEH társaságiadó-osztályán az egyik előadó egyenesen adótitoknak minősítette az alábbi kérdésünkre adható választ: van-e tudomása szerint arra példa, a papok ma pénzt keresnek a magyar katolikus egyház, pontosabban annak valamelyik vállalkozása társasági adót fizetett volna?

Pedig a kérdés a konkrét öszszegszerűséget még csak nem is firtatta. Egy másik adóhatósági szakember szerint a magyar katolikus egyház olyan mértékű társaságiadó-kedvezményekben részesül, hogy érdemi nagyságú befizetésekre nem kényszerül.

Müller Cecília: a lélegeztetőgépre kerülők fele le is kerülhet a gépről

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságán mindent elkövettek, hogy az egyház gazdálkodásába ne lehessen betekinteni. Személyes beszélgetésre dr.

Veres András titkár nem volt hajlandó, telefonos érdeklődésünket munkatársai elhárították.

Mit jelent ez? Benne van Isten beszédében a "ha", avagy Isten nem akarta, hogy az emberek egy nemzet legyenek? Ő akarta azt, hogy legyünk különbözőek? A Korán megszületésének húsz éve alatt, ahogy alászállott a Földre, ha Isten azt akarta volna, akkor hosszabban megmagyarázta volna a benne lévőket, hogy semmi kétely ne merüljön fel a magyarázatokkal kapcsolatosan, de nem így történt. Isten csak a ma ismert Koránt ajándékozta nekünk, a ma is ismert méretében és terjedelemben.

Végül levélben feltett kérdéseink többségére kitérő választ adott: állítása szerint például nincsen országos adat arra, hogy a katolikus egyház keretein belül hány gazdasági társaság működik, mint ahogyan arra sem, hogy egyéni vállalkozóként hány ember áll munka jellegű kapcsolatban az egyházzal.

Csupán annyit árult el, hogy a magyar katolikus egyház főállású alkalmazottainak száma a papok ma pénzt keresnek fő volt. Adóforintok A katolikus egyház által alapított gazdasági társaságok adózási gyakorlatának modellezése érdekében Farkas Olivért, a Szent István Társulat Katolikus Könyvkiadó igazgatóját kérdeztük.

Mint elmondta, a kiadó nyereséges, de társasági adót nem fizet.

Parókia – A lelkipásztori fizetésekről

A nyereséget ugyanis hitéleti célra fordítják: a határon túli magyarok kapnak ingyen könyveket a kiadványaik közül. A társaságiadó-kedvezményt biztosító jogszabályon túl E lehetőség megnyílása óta másfél év a papok ma pénzt keresnek el, de a beruházásokra fordított sok milliárd forint áfájának visszaigénylési gyakorlatát eddig senki nem ellenőrizte átfogóan.

Márpedig a magyar katolikus egyház nemcsak adókedvezmények útján kap felmérhetetlen nagyságrendű állami támogatást a magyar államtól, hanem - jogszabályok szövevényes hálózatán keresztül - közvetve is lásd Ingatlanhelyzet és állami dotáció című keretes írásunkat. Az Orbán-kormány hatalomra kerülése után egyes kedvezményezett egyházak megítélése alapvetően megváltozott. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának NKÖM egyik es kiadványa már nyíltan vállalja a szakítást a világnézeti semlegesség elvével: "Amennyiben a gyermek, illetve fiatal korának megfelelő vallási nevelésben, hittanoktatásban részesül, nagyobb a valószínűsége, hogy ép, teljes személyiséggé formálódjon, nyitottá váljon forex modális szabad 2022 értékek felé, amelyek a társadalom és a demokratikus állam részére is elsődleges fontossággal bírnak" - olvasható a könyvben.

Többek között az ehhez hasonló érvekkel indokolják, hogy a kormány Az óvodák és iskolák számára már óta kötelező, hogy helyiséget biztosítsanak a hittanórák megtartásához. Az ezerre becsült éves gyermek és fiatal hittanoktatására ben 2,3 milliárd forint támogatást nyújt a költségvetés: ebből a magyar katolikus egyház - ezer oktatottja után - 1,6 milliárddal részesül.

Orbán Viktor javaslatára Amiről az egy százalék mesél A jelenleg nyilvántartott magyarországi egyház közül Az egyházak kizárólag ennek a birtokában igényelhetik támogatóiktól a személyi jövedelemadó egy százalékát.

home work taranto

Az óta meglévő lehetőséggel ben ezren éltek, összességében 1,97 milliárd forint értékben. A költségvetés úgynevezett kiegészítő állami támogatásokat is fizet az egyházaknak, amelynek mértékét ig az egyszázalékos felajánlásokból szerzett részesedés alapján számították ki.

Ezzel az állam feltehetően azért hagyott fel, mert kiderült: a magyar lakosság az istenért sem akar az elvárásoknak megfelelő mértékű vallásosságot "felmutatni" adózási gyakorlatában.

Betűméret:

Az adózók tudniillik meghökkentően kis arányban ajánlották fel adójuk egy százalékát az egyházaknak. A magyar katolikus egyháznak például ban ezren, ben ezren, ben pedig ezren.

Ez utóbbi évet vizsgálva megállapítható: a 4,39 millió személyi jövedelemadó-bevallást készített adózó mindössze 8,1 százaléka részesítette "adományban" a katolikus egyházat. Holott: a Központi Statisztikai Hivatal KSH előzetes népszámlálási adatai szerint a magyar lakosság 58,3 százaléka nevezte magát katolikus felekezetűnek.

HOZZÁSZÓLÁSOK (0)

Ebből viszont az következne, hogy a katolikus egyháznak 2,56 millió darab egyszázalékos felajánlást kellett volna kapnia: ennek azonban csupán a 13,9 százaléka "realizálódott". E keserű tapasztalat hatására döntött úgy az Orbán-kormány, hogy - miután, szakítva a nyugati demokráciák népszámlálási gyakorlatával, rákérdeztetett a felekezeti hovatartozásra - a kiegészítő állami támogatásokat a népszámlálási adatokból kiolvasható felekezeti arányok alapján osztja szét a jövőben.

Ezek az arányok azonban nagy valószínűséggel hamisak. A népszámlálási kérdőív hívőket a papok ma pénzt keresnek a magukat felekezethez sorolókból, és esélyt sem adott az ateistáknak a színvallásra, mivel ők csak az "egyéb felekezetűek" vagy a "felekezeten kívüliek" rubrikába sorolhatták magukat.

a sikeres bináris opciós kereskedés szabályai

A magyar katolikus egyház nem is kíván semmiféle mérhetőség irányába elmozdulni: a katolikus hívők számának megállapításában a bizonytalanság fenntartása kecsegtet számára a legnagyobb profittal. Eme ingoványos talajra épül az egyházak támogatására szánt állami milliárdok elosztása, amelynek mértékét tehát a lakosság igencsak vélelmezett vallásosságára alapozva állapítják meg.

Elképesztő, mire elég az átlag magyar fizetése

De miféle vallási meggyőződésről lehet itt szó, ha valaki még annyira sem méltatja saját egyházát, hogy annak javára adóköteles jövedelme egy százalékáról rendelkezzen? Valóban elgondolkodtató: vajon hányan vallanák magukat katolikusnak, ha például a sok tekintetben mintaként szolgáló Németország egyháziadó-szisztémáját venné át Magyarország lásd Külföldön a helyzet című keretes írásunkat.

Hanula Zsolt

Az egy százalékról történő rendelkezés ugyanis egyetlen fillérbe sem kerül, a német típusú egyházi adó bevezetése esetén viszont mondjuk százezer forintos nettó fizetés bináris opció legjobb oldalak évi 40 ezer forintot pengethetnének ki a hívek felekezetüknek.

Kinek a pénze? Hosszú távon aligha tartható, hogy az ateisták a jelenlegi mértékben finanszírozzák a történelmi egyházak rohamos gazdagodását. Az Orbán-kormány az ateisták magas arányáról egyszerűen nem volt hajlandó tudomást venni, noha a Fidesz-vezérkar java tíz éve még ebbe a táborba sorolta magát.

Semjén Zsolt, a leköszönt egyházügyi államtitkár több nyilatkozatában is kifejtette: nem ért egyet az állam világnézeti semlegességével; és ha az NKÖM-nek sikerült egy újabb kedvezményt kiharcolnia a történelmi egyházaknak, azt zajosan ünnepelte a tárca.

Olvasási mód:

A KSH előzetes adatai szerint 1,15 millió magyar állampolgár jelentette ki a népszámlálás során, hogy nem tartozik semmiféle felekezethez sem, további 1,1 millióan pedig nem kívántak a felekezeti hovatartozásukra vonatkozó kérdésre választ adni. Ha abból a tudományosnak aligha nevezhető kormányzati feltevésből indulunk ki, hogy aki felekezethez sorolta magát, az egyben hívő vallásos is, akkor a választ megtagadókat, illetve a felekezeten kívülieket nyugodtan tekinthetjük ateistának.

Ilyen megközelítésben megállapítható: Magyarországon a második legnagyobb "vallás" az ateizmus.