Diszkrét lehetőség


MeetYoou - A lehetőségek tárháza a lábad előtt hever!

A mezőgazdasági termények idény jellege miatt az új fejlesztésű berendezések, gépegységek munkavégzés közbeni vizsgálata időben korlátozott és gyakran igen költséges tevékenység. A mezőgazdasági géptervezésben még nem áll rendelkezésre olyan numerikus diszkrét lehetőség, amely képes lenne kiváltani a szántóföldi vizsgálatokat.

gcm forex könyv

Ezért kutatásunkban a diszkrét elemes módszer DEM alkalmazásának lehetőségét vizsgáltuk a mezőgazdasági géptervezésben. A dolgozatban átfogó irodalomkutatást végeztem a diszkrét elemes módszer jelenlegi ipari alkalmazási területein, különös tekintettel a mezőgazdasági vagy ezzel kapcsolatos területekre.

opció visszavonhatatlan gyakorlása

Az irodalomkutatás alapján meghatároztam a konkrét mezőgazdasági terményt kukorica növény és annak legjellemzőbb igénybevételeit oldalirányú nyomás és hárompontos hajlításmelyekre leszűkíttettük a vizsgálatokat. A növény jellemző mechanikai tulajdonságainak meghatározásához laboratóriumi hárompontos hajlító és oldalirányú nyomó vizsgálatokat végeztünk.

forintosítási opció erődökön mi ez

A mérésekből kapott eredmények a modellezés során közvetlenül nem használhatóak fel, ezért ezekből matematikai és statisztikai módszerekkel meghatároztam a numerikus módszerhez is használható adatokat, diszkrét lehetőség.

A modellezés során először megvizsgáltam a diszkrét lehetőség álló diszkrét elemes kapcsolati modelleket, majd ezeket összevetve kiválasztottam a Timoshenko-gerenda elméleten alapuló modellt, amelyet a további vizsgálatokban alkalmaztam.

A következő lépésben a növény valós geometriájának diszkrét elemes leképezésének lehetőségeit vizsgáltam meg.

ideghálózatok robotokkal kereskednek

Ahhoz, hogy ki tudjam választani azt a geometriai modellt, amely a kiválasztott kapcsolati modellel együtt, legjobban tudja modellezni a valós növény mechanikai és fizikai tulajdonságait, elvégeztem a laboratóriumi mérések szimulációját. A szimulációk során a diszkrét elemes modell geometriájának struktúráját, valamint az anyagmodell bemenő paramétereit változtatva, egy iterálási folyamaton keresztül, megkerestem az összeállítást, amely a legjobban képes modellezni az oldalirányú nyomás és hárompontos hajlító vizsgálat mérési eredményeit.

autopilóta és pénzt keresni

A kutatás eredményei egyértelműen azt mutatják, hogy a módszer alkalmas a mezőgazdasági termények feldolgozása során, a növény és a gép részegységeinek interakciója következtében fellépő igénybevételek szimulálására.